Phẫu thuật nổi bật tại MPH

benhvienmyphuoc.vn

Phẫu thuật nổi bật tại MPH

PHẪU THUẬT BỆNH LÝ NGOẠI KHOA CÙNG CHUYÊN GIA MPH

09/09/2022

PHẪU THUẬT BỆNH LÝ NGOẠI KHOA CÙNG CHUYÊN GIA MPH

Khoa Ngoại tổng quát là một trong những chuyên khoa trọng yếu của MPH chuyên điều trị trong lĩnh vực ngoại khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em.

Xem thêm