Trung tâm tiêm chủng MPH

benhvienmyphuoc.vn

Trung tâm tiêm chủng MPH

TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG MPH

Hotline: 0274 3535 777 - Ext: 1078

Thời gian hoạt động: 07h00 - 15h30, tất cả các ngày trong tuần