Quản lý chất lượng

benhvienmyphuoc.vn

Quản lý chất lượng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ PHƯỚC TIẾP ĐOÀN PHÚC TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

14/03/2024

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ PHƯỚC TIẾP ĐOÀN PHÚC TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SYT của Sở Y tế Bình Dương về việc triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2023, Đoàn phúc tra đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y Tế Bình Dương đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước.

Xem thêm

     1 2 3