Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú

benhvienmyphuoc.vn

Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú

KHOA KHÁM BỆNH MPH

Thời gian hoạt động: 07h00 - 16h00, tất cả các ngày trong tuần

Để được tư vấn Khám chuyên khoa, vui lòng liên hệ Hotline Dịch vụ khách hàng 0274 3535 777 - Ext 1090