Tin tức nội bộ

benhvienmyphuoc.vn

Tin tức nội bộ

TriSure NIPT – SÀNG LỌC DỊ TẬT BẨM SINH KHÔNG XÂM LẤN

12/05/2022

TriSure NIPT – SÀNG LỌC DỊ TẬT BẨM SINH KHÔNG XÂM LẤN

TriSure NIPT – SÀNG LỌC DỊ TẬT BẨM SINH KHÔNG XÂM LẤN hiện đã có thể thực hiện tại MPH.

Xem thêm

     1 2 3 4