Tin tức nội bộ

benhvienmyphuoc.vn

Tin tức nội bộ

MPH: XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ COVID-19

23/09/2021

MPH: XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG THỂ COVID-19

Xét nghiệm kháng thể Covid 19 là phương pháp xác định cơ thể có đủ khả năng miễn dịch với virus hay không? Thường được sử dụng khi muốn kiểm tra mức độ hiệu quả của vắc-xin hoặc muốn phát hiện ra những trường hợp đã từng nhiễm virus Sars – Cov2

Xem thêm

     1 2