benhvienmyphuoc.vn

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý I năm 2018

19/11/2019

Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2018. Thực hiện đề án cải tiến chất lượng của các khoa, phòng. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc bệnh viện, Hội đồng quản lý chất lượng, phòng quản lý chất lượng bệnh viện cùng với sự hỗ trợ, phối hợp và nỗ lực của đội ngũ Y Bác sỹ tại các Khoa/phòng bệnh viện đã đạt được kết quả Quý I năm 2018 đạt 4.13, so với kết quả Sở y tế Bình Dương kiểm tra cuối năm 2017 đạt 4.0.