benhvienmyphuoc.vn

MPH - Việt Nam chính thức sử dụng tờ khai y tế điện tử trong dịch Covid-19

10/03/2020

Người nhập cảnh vào Việt Nam có thể kê khai bằng cách quét mã QR qua điện thoại thông minh hoặc truy cập vào website https://suckhoetoandan.vn/khaiyte , https://tokhaiyte.vn để nhập đầy đủ các thông tin cần khai báo.

 

-----------------------------------------------------------

Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước