Khoa Dược

Doanh nghiệp đăng ký

Doanh Nghiệp đăng ký

  • Vui lòng điền vào thông tin bên dưới (*) Trường bắt buộc

Khoa dược

1.  Nhân sự

  • Trưởng Khoa: DS.CKI. Phạm Minh Hoàng

2.  Chức năng – Nhiệm vụ

–    Chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

–    Nhiệm vụ lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa)

–    Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

–    Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

–    Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

–    Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc

–    Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

–    Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

3.  Trang thiết bị

Hệ thống kho được trang bị điều hòa theo dõi nhiệt độ đáp ứng tiêu chuẩn bảo quản và sử dụng thuốc an toàn.

4.  Định hướng phát triển

–    Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

–    Phát triển công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc.