Quy định về BHYT

Doanh nghiệp đăng ký

Doanh Nghiệp đăng ký

  • Vui lòng điền vào thông tin bên dưới (*) Trường bắt buộc

Giới Thiệu Về Becamex IDC Corp

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) được thành lập từ năm 1976, sau 35 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.
Trong quá trình hình thành và phát triển, để tăng khả năng cạnh tranh, công ty đã sáp nhập, đầu tư và thành lập các công ty thành viên. Đến nay công ty đã có 28 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, xây dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông – công nghệ thông tin, sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, dược phẩm, y tế và giáo dục.

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Tên nước ngoài: INVESTMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
Tên viết tắt: BECAMEX IDC CORP.
Vốn điều lệ công ty mẹ: 5.500 tỷ đồng
Tổng tài sản: hơn 100.000 tỷ
Tổng số cán bộ – công nhân viên : 3.922 người
Cán bộ quản lý: 230 người
Kỹ sư: 90 người
Chuyên gia nước ngoài: 30 người

1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Các yếu tố bao gồm hội nhập kinh tế khu vực, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng – đặc biệt là xu hướng hình thành các tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động chuyên nghiệp – đòi hỏi Becamex IDC Corp. phải luôn định hướng cho sự phát triển và đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động.
Các lĩnh vực hoạt động chính:
Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
Đầu tư, kinh doanh các khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân.
Kinh doanh bất động sản.
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông.
Thực hiện, kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).
Khai thác đá và các loại khoáng sản khác.
Sản xuất và chế biến nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su, vật liệu xây dựng.
Kinh doanh thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu.
Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hoạt động tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán.
Hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.
Sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và vật tư y tế.

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
1/ Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc
2/ Ông Bùi Văn Đức – Phó chủ tịch Hội đồng thành viên – Phó Tổng giám đốc
3/ Ông Nguyễn Phú Thịnh – Ủy viên – Tổng Giám Đốc Công ty Liên doanh VSIP
4/ Ông Nguyễn Văn Hoàng – Ủy viên – Phó Tổng giám đốc
5/ Ông Nguyễn Danh Tùng – Ủy viên
6/ Ông Phạm Ngọc Thuận – Phó Tổng giám đốc
7/ Ông Bùi Văn Chiến – Phó Tổng giám đốc
8/ Ông Nguyễn Văn Dành – Kế toán trưởng
9/ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Kiểm soát viên
LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG:
1/ Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Giám đốc điều hành phòng Sản Xuất Kinh Doanh
2/ Ông Nguyễn Văn Dành – Giám đốc điều hành phòng Quản lý tài chính
3/ Ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Giám đốc điều hành phòng Kinh tế kỹ thuật
4/ Ông Quảng Văn Viết Cương – Giám đốc điều hành phòng Đầu Tư
5/ Ông Đặng Chí Thiện – Giám đốc điều hành phòng Tổ chức Hành Chính
6/ Ông Võ Sơn Điền – Giám đốc điều hành phòng Tiếp Thị