Doanh nghiệp đăng ký

Doanh Nghiệp đăng ký

  • Vui lòng điền vào thông tin bên dưới (*) Trường bắt buộc

Lịch khám bệnh từ 13/08/2018 đến 19/08/2018

18/06/2018
KHÁM THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 18/08/2018 19/08/2018
Nội TQ Khám Sớm (từ 06h00′ – 07h00′)
BS. Bình (P3)
BS. Phú Quang HA (P7)

ĐD. Đức                ĐD. T.Huyền

BS. Bình (P10)
BS. Phú Quang HA (P7)

ĐD. Oanh                ĐD. Hạnh

BS. Bình (P3)
BS. Phú Quang HA (P7)

ĐD. Nữ                ĐD. Tiên

BS. Bình (P3)
BS. Phú Quang HA (P7)

ĐD. Liễu C
ĐD. P.Thủy

BS. Bình (P9)
BS. Điệp

ĐD. Nga
ĐD. Liễu B

BS. Bình (P2)
BS. Năm (P7)

ĐD. Đẹp
ĐD. Hòa

Khám sáng (từ 07h00′ -07h40′)
BS. Bình (P3)
BS. Tiên (P5)
BS. Quang (P7)
BS. Bình (P10)
BS. Tiên (P5)
BS. Quang (P7)
BS. Bình (P3)
BS. Quang (P7)
BS. Bình (P3)
BS. Tiên (P5)
BS. Quang (P7)
BS. Tiên (P5)
BS. Bình (P.9)
BS. Bình (P2
BS Dung (P1)
BS. Tiên (P5)
BS. Năm (P7)
BS. Lan (P3)
BS. Bình (P2)
BS. Tiên (P5)
BS. Lan (P3)
Khám sáng từ 07h30′ -12h00′ và chiều từ 13h00′ – 16h00′
PK Nội (P1)   BS. Vân   BS. Thanh Phong (T) BS. Vân BS. Dung BS. Vân
PK Nội tiết (P2) BS. Hồng Hạnh BS. Hồng Hạnh BS. Hồng Hạnh BS. Hồng Hạnh BS. Hồng Hạnh BS. Bình BS. Bình
PK Hô hấp (P3) BS. Bình   BS. Bình BS. Bình   BS. Lan BS. Lan
PK Nội (P4) BS. Phạm Hạnh BS. Phạm Hạnh (NS) BS. Phạm Hạnh BS. Phạm Hạnh BS. Phạm Hạnh BS. Phạm Hạnh BS Dung
PK Nội (P5) BS. Tiên BS. Tiên   BS. Tiên © BS. Tiên BS. Tiên BS. Tiên
PK TM  (P6) BS. Linh   BS. Linh BS. Linh BS. Linh BS. Linh  
PK HA (P7) BS. Phú  Quang BS. Phú  Quang BS. Phú  Quang BS. Phú  Quang   BS. Năm BS. Năm (PK nhi)
PK  Da liễu (P8) BS. Nguyệt BS. Huê BS. Nguyệt BS. Nguyệt BS. Huê BS. Nguyệt BS. Nguyệt
PK CXK (P9) BS. Bảo BS. Bảo     BS. Bình BS. Bảo (s)  
PK Nội TK (P10)   BS. Phụng           (khám Nội Thần Kinh) BS. Bình  BS. Phụng           ( khám Nội Thần Kinh)    BS. Phụng           ( khám Nội Thần Kinh)    
Điện cơ           BS. Bảo © BS. Tuyết
KSK nội viện BS. Vinh
BS. Thanh
BS. Vinh BS. Vinh BS. Tiên hỗ trợ ksk BS. Vinh BS. Vinh  
KSK ngoại viện   BS. Thanh (Khám BMVNAH)
BS. Huy (Cộng tác)
BS. Thiện (Cộng tác)
BS. Thanh (Khám BMVNAH)
BS. Đào (cộng tác)
BS. Phòng (cộng tác)
BS. Vinh đi công ty SG Stec
BS. Thanh (Khám BMVNAH)
BS. Thanh (Khám BMVNAH) BS. Nam (Cộng tác)
BS. Phòng (Cộng tác)
 
Khám bệnh dịch vụ Phòng DV 2
BS. Bảo
Phòng DV 2
BS. Điệp
Phòng DV 2
BS. Điệp
Phòng DV 2
BS. Điệp
Phòng DV 2
BS. Điệp
Phòng DV 2
BS. Điệp
Phòng DV 2
BS. Bảo
BS. Lý P3: Khám nam khoa
BS. Trí Dũng
BS. Lý P3: Khám nam khoa
BS. Trí Dũng
P3: Khám nam khoa
BS. Trí Dũng
BS. Lý  
Phòng DV 6
BS. Điệp
Phòng DV 6
BS. Linh
Phòng DV 6
BS. Vân
Phòng DV 6
BS. Vân
Phòng DV 6
BS. Dung  (khám nhi 7h-8h)
Phòng DV 6
BS. Vân
 
P. Tư vấn
& Tiêm chủng
YS. Hạnh
ĐD. Tiên
YS. Hạnh
ĐD. Tiên
ĐD. Tiên YS. Hạnh YS. Hạnh
ĐD. Tiên
YS. Hạnh
ĐD. Tiên
YS. Hạnh
ĐD. Tiên
PK YHCT&PHCN BS. Phúc BS. Phi BS. Phúc BS. Phi BS. Phúc BS. Phi BS. Phúc
Khám Sản BS. Hường BS. Thiền BS. Thiền BS. Thiền BS. Hường BS. Thiền BS. Hường
PK Nhi BS. Trâm
BS. Khang
BS. Tuyết
BS. Trâm (7h-8h)
BS. Khang
BS. Tuyết
BS. Trâm (7h -8h)
BS. Khang
BS. Tuyết
BS. Trâm (7h-8h)
BS. Khang
BS. Tuyết
BS. Dung (7h-8h)
BS. Khang
BS. Tuyết
BS. Khang
BS. Trâm
BS. Năm
BS. Trâm (T)
PK CTCH BS. Sỹ BS. Vấn BS. Sỹ BS. Sỹ BS. Thi BS. Sỹ BS. Hải
PK Ngoại TQ BS. Thao BS. Thao BS. Dương Quang BS. Nhứt BS. Quốc Tuấn BS. Thao BS. Dương Quang
PK Ngoại TK BS. Đô BS. Đô BS. Đô BS. Đô BS. Đô    
TMH
P. Số 1
P. Số 2
P. Số 3
P. nội soi
BS. Trí
BS. Hùng
BS. Cảnh
BS. Oai
BS. Văn Cường
BS. Trí
BS. Oai
BS. Hùng
BS. Văn Cường
BS. Cảnh
BS. Trí
BS. Văn Cường
BS. Oai

BS. Hùng

BS. Trí
BS. Cảnh
BS. Văn Cường

BS. Oai

BS. Trí
BS. Hùng
BS. Cảnh

BS. Văn Cường

BS. Trí
BS. Oai
BS. Hùng

BS. Cảnh

BS. Văn Cường
BS. Cảnh
BS. Oai

BS. Hùng

Mắt
PK 2 -P. SA
PK 3
BS. An BS. Mai
BS. An
BS. Mai
BS. An
BS. Mai
BS. An
BS. Mai
BS. An
BS. Mai
BS. An
BS. Mai
RHM
Bàn Khám
Khám CC+NT
P.Thủ thuật
BS. Lĩnh
BS. My
BS. Hân
BS. Lĩnh
BS. My
BS. Trọng Tuấn
BS. Hân
BS. Lĩnh
BS. My
BS. Trọng Tuấn
BS. Hân
BS. Lĩnh
BS. My
BS. Trọng Tuấn
BS. My
BS. Trọng Tuấn
BS. Hân
BS. Lĩnh
BS. My
BS. Trọng Tuấn
BS. Hân
BS. Lĩnh
BS. Trọng Tuấn
BS. Hân

* Ghi chú: Ngưng soi đại tràng thứ 4, thứ 3, thứ 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *